Pasuljanske livade-Jablanica-Mijajlova jama-Pasuljanske livade (22km,bic)