jevticnesa035

Diplomirani inženjer šumarstva, radim u JP“Srbijašume“ operativno na terenu od Beljanice do Gledićkih planina, od Juhora do Crnog Vrha I Bešnjaje. Radim sa GPS uređajima već 10 godina. Volim prirodu.