Šta sve može mapa?

Google mape su već godinama sa nama i sigurno ih na Stazama i Bogazama ne srećete po prvi put. Ali, ako se do sada niste previše bavili ovom briljantnom alatkom koja je potpuno redefinisala web kartografiju, evo kratkog osvrta na to kako sve možete da koristite njihov potpuno interaktivni interfejs.

Kada otvorite neki trek ili preglednu kartu područja, Google Maps prozor će u Hybrid radnom modu prikazivati sadržaje odgovarajuće datoteke iz baze zumirane do nivoa da svi budu obuhvaćeni na ekranu – trekovi, tačke i površine. Vama je na raspolaganju nekoliko osnovnih operacija, a  to su:

 1. Promena radnog moda (ukupno je 5 raspoloživih).
 2. Zumiranje i pomeranje po karti (u prva 4 moda).
 3. Puna sloboda kretanja kroz 3D prostor i promene perspektive u briljantnom Zemlja modu.
 4. Dobijanje dodatnih informacija o tačkama klikom na iste.
 5. Otvaranje mape preko celog ekrana u novom prozoru.
Izgled mape u Terenskom modu
Izgled mape u terenskom modu

Radni modovi

Evo kratkog objašnjenja šta prikazuje koji od radnih modova:

 1. Mapa mod prikazuje vektorsku kartografiju iz Google baze na način kako smo navikli na planovima gradova i auto kartama – osnovna informacija je putna mreža i mapa gradskih ulica. Za naše potrebe po svemu sudeći najmanje interesantan mod.
 2. Satelit prikazuje satelitske snimke terena u visokoj rezoluciji, koji se mogu zumirati u dovoljnoj meri da se svaki iole konkretniji zemljani put jasno vidi. Po svemu sudeći, mod koji nas prvenstveno zanima.
 3. Hybrid mod je kombinacija prva dva – preko satelitske podloge su dodati vektori puteva i mreža ulica. Ovaj mod smo odabrali kao polazni za prikaz mapa na Stazama i Bogazama, zato što nam pruža kompletnu informaciju.
 4. Terenska prikazuje senčeni DEM reljef, uz prikaz izohipsi terena. Dakle, ako želite jasno da sagledate reljef bez pribegavanja uključivanju 3D perspektive, ovo je svakako odličan način za sticanje precizne predstave o dinamici terena koji analizirate.
 5. Zemlja je, u stvari, potpuno funkcionalni Google Earth interfejs u prozoru vašeg pregledača, što znači da vam omogućava izuzetno iskustvo 3D perspektive i maksimalne mogućnosti korišćenja svih tastera miša kako bi promena perspektive bila izuzetno brza i precizna. U deliću sekunde trasu možete tako postaviti da imate utisak da teren gledate iz aviona u brišućem letu, a ne na geografskoj karti!

Otvaranje mape preko celog ekrana

lupaAko vam je mapa u prozoru mala i voleli biste da je razvučete na čitav ekran, to činite tako što ćete kliknuti na mali crveni simbol lupe na levoj strani mape, u produžetku natpisa XML Google Maps WP Plugin. Mapa će se zatim otvoriti u novom prozoru preko čitavog ekrana, sa potpuno istom funkcionalnošću kao i ona u malom prozoru!

Kontrole zuma i pomeranja mape

U prva četiri radna moda za zum se koristi vertikalni slajder na levoj strani mape, dok se vidljivo polje može pomerati po mapi bilo korišćenjem strelica na kursorskom krugu u gornjem levom ćošku ili korišćenjem levog tastera miša, tako što ga držite i pomerate miša. Kada je reč oZemlja modu, tu vam treća dimenzija daje znatno veće mogućnosti; svaka od operacija može se obavljati kontrolama s leve strane mape, ili njihovim ekvivalentima na mišu. Za proizvoljnu rotaciju u smeru bilo koje strane sveta koristi se spoljni prsten gornjeg kruga (označenog sa 1 na ilustraciji ispod). Strelicama na unutarnjem krugu mapa se naginje u bilo kom od moguća 4 smera, dajući 3D perspektivu. Krug ispod ovoga (označen brojem 2) pomera vas po X i Y osama mape, dakle utiče na osnovne dve dimenzije. Slajder, kao i na ostalim mapama, determiniše stepen zuma.

earth

Ali, sve je to moguće daleko komfornije raditi koristeći se tasterima i točkićem miša! Komande su sledeće:

 • levi taster pomera mapu u 2D prostoru (napred, nazad, levo, desno)
 • točkić zumira
 • srednji taster (tj. kada pritisnete točkić naniže) držite i pomerate miša u različitim smerovima kada želite da menjate nagib u odnosu na horizont, ili da promenite stranu sveta ka kojoj je pogled usmeren
 • desni taster je alternativna komanda zuma i bočnog nagiba

Dobijanje više podatka o objektima na mapi

Da biste saznali više o bilo kojoj od tačaka na mapi, dovoljno je da kliknete mišem na nju i otvoriće se prozor u kome ćete videti njene tačne geografske koordinate i dodatni tekstualni opis, u koji mogu uklopljene i slike i linkovi. Kliktanjem na te linkove otvoriće se novi prozor sa ciljnom stranicom (kao što je recimo slučaj sa navigacijom kroz područja na preglednim mapama na sajtu).

Potpuno novo iskustvo u odnosu na „mrtve“ mape snimljene kao JPG slike, zar ne? 😉

 • avatar
  #1 postavio Slavko Šmit pre 6 godina

  Primećujem da su postavljeni trekovi u člancima dosta neuočljivi kada se koristi mape u modu hybrid, zemlja i satelit. Predložio bih administratoru odnosno Timu za Staze i bogaze da razmotre mogućnost promene boje treka kako bi isti bio bolje primećen u pomenutim modovima, naravno ako je to tehnički izvodljivo.
  Pozdrav svim članovima Staze i bogaze.
  Slavko

 • avatar
  #2 postavio Gandalf pre 6 godina

  Malo sam iznenađen mišljenjem, pošto se meni čini da je crvena boja upravo jedna od najbolje uočljivih. Koja mislite da bi bila bolja? Definitivno ne plava ili zelena, one bi se još slabije videle.

 • avatar
  #3 postavio mpele pre 6 godina

  Слажем се са Славковом примедбом да је садашњи приказ помало непрегледан. Мој предлог би био да се црвена боја задржи али да се дебљина линије смањи. Овом изменом би се добила већа прегледност при мањим увеличањима.

 • avatar
  #4 postavio Gandalf pre 6 godina

  Da li je možda ovako bolje? Smanjio sam širinu i stepen prozirnosti linije.

 • avatar
  #5 postavio nikola.stulic pre 6 godina

  Pitanje> Kako da skinem neku stazu / trek sa ovog sajta vidim ih crvene se ali ne mogu da ih dobijem u bilo kom formatu kako bi ih ubacio u moj uredjaj

 • avatar
  #6 postavio Gandalf pre 6 godina

  Nikola, dovoljno je kliknuti na link neposredno ispod mape i visinskog profila da bi se skinuo GPX fajl na osnovu koga su podaci generisani. Ako se kojim slučajem snimanje fajla ne ponudi automatski, desni taster miša i Save As… sigurno završava posao.

  Ovo, kao uostalom i sve drugo što bi posetioci i korisnici sajta trebalo da znaju, navedeno je na FAQ stranici, konkretno ovo pitanje obrađuje odeljak http://www.stazeibogaze.info/faq/#clanstvo

 • avatar
  Slika stopke

  *

  18 − sixteen =

  Možete da koristite ove %s oznake: %s

  Uključena je moderacija komentara. Vašem komentaru može biti potrebno određeno vreme da se pojavi.

 • Comment Feed for this Post
Vrh stranice