Postavljanje trekova

Pri postavljanju sopstvenih trekova treba pre svega voditi računa o zadovoljenju forme i preciznosti kategorizacije. Princip je vrlo sličan pisanju poruke na nekom forumu (sve se dešava u editoru, uputstvo korak po korak dobićete u nastavku teksta), pri čemu postoji 8 elementa: naslov, trek, tekst, kategorizacija, tagovi, vrsta treka, fotografije i linkovi (dok je prvih šest elementa obavezno, poslednja dva su opciona).

Naslov
Ovo svakako nije mesto ni za kreativnost, ni za lični doživljaj niti liriku. Naslov treba, u što kraćoj, ali i što preciznijoj formi da determiniše geografsku lokaciju, između ostalog i zbog jednostavnije pretrage. Najbolje je da to budu nazivi početne i krajnje tačke treka, uz eventualno jednu do dve međutačke koje dočaravaju karakterističnost putanje. Na kraju naslova je vrlo poželjno da, u zagradi, napišete dužinu treka u kilometrima.

Trek
Sam trek se u tekst ubacuje korišćenjem ikonice trek-ikonica, nakon čega će se otvoriti dijalog za podešavanje parametara (detaljnije u nastavku), a softver prihvata dva formata: GPX i KML. Povedite, međutim, računa da trekove dobro pripremite pre nego što ih okačite; to znači da ih očistite od „suvišnih“ tačaka na početku i na kraju (često se desi da, u procesu akvizicije signala kada stignete na lokaciju, GPS prvih nekoliko tačaka upiše kao da pripadaju nekoliko stotina kilometara udaljenoj lokaciji). Povedite i računa da trekovi obavezno imaju i informaciju o nadmorskoj visini tačaka. Trekovi ne moraju nužno biti isključivo snimci sa terena – ako teren dobro poznajete, mogu biti nacrtani u vašoj omiljenoj kartografskoj aplikaciji.

Tekst
Nije bitno koliko je opširan (možete napisati jednu rečenicu, a možete ispisati i čitav „roman“), bitno je da zadovolji formu. Poželjno je da se na samom početku teksta, prvih nekoliko redova ispod naslova, nalaze generalije treka, i to:

 • dužina
 • ukupni savladani uspon (ne visinska razlika u usponu i silasku, već koliko se efektivno penjalo – to je ono što determiniše kondicionu zahtevnost)
 • najniža tačka treka
 • najviša tačka treka
 • kondiciona težina (na skali od 1 do 10, u formi x/10)
 • tehnička težina (prikazana na isti način)
 • broj izvora pitke vode (ova poslednja stavka nije obavezna, ali je poželjna – pokušajte da prebrojite gde se sve može sipati voda i da ta mesta obeležite kao tačke u GPX datoteci)

Ukoliko neki od ovih podataka nemate, odnosno niste u stanju da napravite procenu ili izračunate, možete ga preskočiti, ali apelujemo da se potrudite da korisnicima vašeg treka date što je moguće više informacija. Nakon ovih generalija ubacuje se trek (naš softver automatski generiše mapu, visinski profil i download link), a tek u nastavku nalazi se sam tekstualni opis, koji treba da bude takav da čitaocu na što je moguće koncizniji način daje što više korisnih informacija o okruženju kroz koje trasa prolazi. Broj karaktera nije ograničen, ali imajte sve vreme u vidu da ne pišete putopis, tako da treba izbegavati personalne digresije, odnosno opisivanje ličnog doživljaja pri poseti predelu; fokusirajte se na to da tekst zaista bude u funkciji poslatog treka.

Kategorizacija
Da bi vaš trek u okviru baze bio jasno determinisan u prostoru i lak za pretragu i pronalaženje, veoma je važno i da bude svrstan, tako što ćete odrediti planinski masiv kojem pripada sa našeg spiska raspoloživih kategorija.

Tagovi
Tagovi su drugi način za jednostavno determinisanje i pronalaženje vaših trekova po ključnim pojmovima, a oni pre svega treba da sadrže vrstu aktivnosti (treking i planinarenje za pešačke trekove, biciklizam za biciklističke, geocaching za geokeševe, itd.) i ključne toponime kojih se trekovi dotiču (omogućava specifičniju, užu pretragu od kategorija).

Vrsta treka
Ovo je podatak koji prevashodno determiniše preporučeni vid kretanja. Na osnovu njega pri pretraživanju baze biva očiglednije da li je neki trek, na primer, biciklistički, pešački ili geokeš (po potrebi će biti dodato još vrsta), što se u listi jasno prikazuje odgovarajućom ikonicom.

Iako se mnoge trase mogu preći na više različitih načina, određivanjem vrste autor svakako daje preporuku koji je od njih optimalan. Na primer, kod osmišljavanja pešačkog treka svakako će se manje voditi računa o kvalitetu podloge, nagibu i širini puta, ali će itekako biti bitna njegova dužina. Biciklistički trekovi su često toliko dugi da bi za njihovo prelaženje pešice bilo potrebno 3-4 puta više vremena nego biciklom (svakako neizvodljivo u jednom danu) i kod njih se daleko više vodi računa o kvalitetu puta i nagibu (naročito o nagibu na uzbrdici). Geocache fajlovi su u stvari GPX datoteke koje u sebi i ne sadrže trek za stizanje do geokeša, već samo lokaciju geokeša kao tačku, i nekoliko pomoćnih tačaka, sa uputstvima datim u pratećim komentarima. Dakle, u pitanju je svojevrstan test snalažljivosti tragača.

Fotografije i video
Fotografije nisu obavezne (dakle ništa strašno ako ih nemate), ali lepo je kad ste u prilici da trek ilustrujete sa 2-3 karakteristična prizora sa trase, kako bi posetioci sajta stekli bolju sliku o predelu koji im preporučujete. Fotografije mogu biti bilo sa eksternih izvora (hostovane drugde na internetu, na primer u vašoj Facebook galeriji), ili postavljene na Staze i Bogaze direktno sa vašeg računara.

Ukoliko želite da integrišete neki vaš YouTube snimak u opis treka, to možete jednostavno učiniti dodavanjem linije oivičene uglastim zagradama ([ ]) koja će imati sledeću sintaksu:

youtube http://youtu.be/jedinstveni_identifikacioni_youtube_kod_vašeg_videa&w=540

Linkovi
Dodatni linkovi takođe nisu obavezni, ali mogu biti u funkciji boljeg opisa, odnosno dočaravanja trase. To recimo može biti link ka web sajtu koji je posvećen mestu koje se posećuje, link ka nekom vašem ranije napisanom putopisu o tom predelu, link ka foto albumu gde se nalazi još fotografija tog predela (kao što smo rekli, u samom tekstu ne treba preterivati sa njihovim brojem, treba imati u vidu i da ovaj sajt ima ambicija da postane baza sa hiljadama planinarskih trekova, a sve to zauzima prostor na serveru), link ka smeštajnom objektu, korisnoj diskusiji na nekom drugom forumu, i slično.

Uputstvo za unos trekova – korak po korak

1. Registrujte se na sajtu (ako to već niste učinili).

2. Ulogujte se sa svojim korisničkim imenom i šifrom (formular je u vrhu prve kolone).

3. Kliknite na Novi članak i otvoriće vam se kontrolna tabla u editoru za članke.

kattagovi4. PRVO determinišete kategoriju i dodelite tagove  – oba prozora se nalaze uz desnu ivicu ekrana u modu za editovanje. Prvo izaberite odgovarajuću kategoriju. Dovoljno je štriklirati planinski masiv u kome se trek nalazi, a viši stepeni u hijerarhiji (region i država) na osnovu toga će biti automatski determinisani. Ako na spisku ne vidite planinu na kojoj ste bili, odaberite onu koja joj je geografski najbliža, jer je verovatno kategorizacijom uvršćena u istu celinu. Ako niste sigurni kako su grupisane manje planine u kategorizaciji, pogledajte mapu oblasti u kojoj se nalazi vaša planina. U slučajevima kada određeni trek prelazi iz jedne kategorije u drugu (u kretanju je zahvaćeno više planina), štriklirajte SVE one kategorije koje su obuhvaćene trekom.
Prozor za određivanje tagova nalazi se neposredno ispod prozora za kategorije. Karakteristični tagovi za određivanje tipa treka su treking, planinarenje, osiguranje (determiniše da li se koristi oprema za tehničko penjanje za njegovo savlađivanje), canyoning (upozorava posetioce na potrebu prolaženja kroz vodu), visokogorstvo (za uspone na planine više od 2000 metara), geocaching (za geokeševe – potrudite se da ispoštujete geokeš formu). Naravno, nemojte da zaboravite i da, pored ovih, u tagovima navedete ključne toponime kojih se trek dotiče (nazive planinarskih vrhova, reka, domova, itd.) Broj tagova koji se dodeljuju jednom postu je proizvoljan.

5. Upoznajte se pre nego što krenete u editovanje teksta sa okruženjem editora; u samom vrhu nalazi se red za unos naslova. Ispod njega će se pojaviti Stalna veza (buduća web adresa vašeg posta), koju možete po želji izmeniti kliknuvši na Uredi s njene desne strane. U sledećem redu nalaze se Dodaj sadržaj Add Contact form ikonice, a u nastavku, krajnje desno, videćete tabove Vidljivo/Tekst. Ovim tabovima birate da li sadržaj editujete u WYSIWYG maniru (ono što vidite na ekranu jeste kako će to izgledati na stranici), ili preferirate kucanje HTML koda (što ponekad može biti korisno). U sledećem redu nalaze se ikonice za formatiranje teksta i umetanje sadržaja. Kliknite na expand i pojaviće se još par redova ikonica, koji će dalje proširiti vaše mogućnosti za uređivanje teksta dodavanjem smiley-ja, različitih stilova, specijalnih karaktera, promenom boje teksta i pozadine, itd.
Vratimo se na trenutak u prethodni red; ikonicom fullscreen možete raširiti prikaz na ceo ekran, što je spas ako vam je prozor za editovanje mali. Ponovnim klikom na nju ćete se vratiti u početno stanje. Sada verovatno znate dovoljno da možete da krenete sa editovanjem sadržaja 😎 .

6. Upišite generalije treka, na način kako je to na početku ove stranice izloženo. Mislimo da lepše izgleda ako tih šest redova boldujete, ali nije obavezno. Da bi razmak između redova bio manji, umesto Enter koristite Shift + Enter.

7. Stigli smo do ključnog trenutka – uvoza samog treka u članak. Kliknite na ikonicu trek-ikonica i pojaviće se dijalog za otpremanje datoteka i postavljanje parametara. Evo kako izgleda njegov prvi odeljak:

Otrack-upload-1vde možete, za početak, izabrati osnovni tip mape na kojoj će se vaš trek prikazivati. Zbog stepena detalja je uobičajeno da to bude Sattelite ili Hybrid, ali je i OSM Cycle odličan izbor topo mape sa solidnim stepenom detalja. No koju god mapu da odaberete kao osnovnu, korisnici će trek moći da prikažu i na bilo kom drugom raspoloživom tipu mape, jednostavnim izborom sa padajućeg menija. Tako da se ovime ne treba previše opterećivati.

Nema potrebe da ručno postavljate stepen zuma, jer će aplikacija automatski odrediti optimalni zum, u zavisnosti od prostora koji vaš trek i ključne tačke zahvataju.

track-upload-2Sada pređite na Track odeljak, i dobićete sliku koju vidite u nastavku. Ikonice Elevation ProfileDownload Button su uključene po difoltu, što treba tako i da ostane, kako bi posetioci stranice imali informaciju o visinskom profilu treka i mogli da preuzmu dotični sa sajta. Kliknite na Upload i otvoriće se dijalog za izbor GPX ili KML datoteke u kojoj se nalaze vaš trek i prateće tačke (ako ih ima). Odaberite željenu datoteku (aplikacija automatski prepoznaje format i prilagođava sintaksu), a zatim kliknite na Insert. Na mestu u članku gde ste otvorili ovaj dijalog pojaviće se odgovarajući kod oivičen uglastim zagradama, zahvaljujući kojem će se vaši podaci prikazivati na mapi, i moći da budu preuzeti.

8. U nastavku unosite tekst i linkove, formatirajući ih po sopstvenom nahođenju.

9. Po želji dodajte fotografije u tekst tamo gde mislite da su najprikladnije. To činite ikonicom Dodaj sadržaj, koja će otvoriti sledeći dijalog:

sadrzaj

Ukoliko fotografije želite da pošaljete sa svog računara, izaberite Otpremi datoteke. Ako želite da koristite fotografije koje ste već ranije poslali na Staze i Bogaze, možete ih potražiti u Biblioteci sadržaja, ukucavši ključne reči u pretragu, ili tražeći po datumu (mesecu) kada ste postavili fotografije. Treća mogućnost je umetnuti u tekst fotografije koje ste već postavili drugde na internetu (na prmer, u neku vašu on-line foto galeriju poput Picasse, fejsbuka, gugla, itd.), za šta ćete koristiti komandu Umetni sa URL-a.

Kada je izbor i formatiranje fotografija u pitanju, molimo da vodite računa o nekoliko stvari:

 • Nemojte slati fotografije veće od 1024 tačaka po dužoj osi. Velike fotografije samo nepotrebno opterećuju server i usporavaju obradu i otvaranje stranica, a nemaju nikakvog pozitivnog efekta za kvalitet prikaza na sajtu.
 • podesavanja-prikazaKada formatirate fotografije za prikaz, zbog preglednosti preporučujemo da one u tekstu ne budu veće od 550 tačaka po dužoj osi. Fino formatiranje može se izvršiti i nakon što ubacite sliku u tekst, tako što ćete ćoškove slike neposredno razvlačiti do željene veličine u prozoru editora. Ukoliko to želite da uradite pre njihovog ubacivanja, koristeći sam dijalog za unos, to možete učiniti izborom odgovarajuće predefinisane dimenzije u polju Veličina, a izborom opcije u polju Poravnanje možete izabrati kako će sama fotografija biti postavljena u odnosu na okolni tekst. Ako želite da tekst „teče“ sa njene leve ili desne strane, izaberite Levo ili Desno. Ukoliko se kasnije predomislite po pitanju pozicioniranja fotografije, za promenu poravnanja možete upotrebiti ikonice za poravnanje koje se pojavljuju kada u samom tekstu kliknete na fotografiju – poravnanje
 • Ako želite da mala slika ima link ka slici u punoj veličini, nemojte da zaboravite da u polju Veza ka odaberete opciju URL datoteke.

series10. Odredite vrstu treka – pešački, biciklistički, geokeš ili neki drugi. To ćete učiniti tako što ćete u desnom stupcu editora članka potražiti odeljak Series (prikazan na slici) i odabrati onu vrstu kojoj pripada vaš članak. Ovo je bitno za lakšu klasifikaciju i pretragu.

Ne bi bilo loše i da u sekciju Odlomak upišete neki sažetak teksta (ili uradite Copy/Paste karakterističnog segmenta iz glavnog tela teksta) – ono što bude pisalo ovde je ono što će biti korišćeno za prikaz članka u svim modusima sažetog prikaza; ne može da škodi da ljudima na jezgrovit način predočite o čemu se u tom treku radi. Pored toga, možete i u odeljku Izdvojena slika na desnom stupcu izabrati neku od svojih fotografija (bilo onih koje ste već postavili u tekst, ili neku drugu) kao fotografiju koja će predstavljati članak u modusu sažetog pregleda, kao i prilikom linkovanja vašeg članka na društvenim mrežama.

objaviTo je to! Sve što još treba da uradite jeste da kliknete na Objavi u desnom delu ekrana, i vaš trek će postati deo naše baze. Naravno, ako nečim niste zadovoljni, u svakom trenutku možete da ga ažurirate (dovoljno je da na stranici sa njegovim prikazom kliknete u krajnjem desnom ćošku na Izmeni ovaj članak), a kao autor imate i suvereno pravo da ga, u bilo kom trenutku, obrišete.

Na raspolaganju vam je još nekoliko opcija ukoliko iz bilo kog razloga ne želite da vaš trek odmah postane javno vidljiv, koje se nalaze u Objavi prozoru, iznad Objavi ikonice:

 • Sačuvaj nacrt – ukoliko hoćete kasnije da nastavite da radite na članku, umesto da ga objavite (ili da pustite urednike i administratore da ga dopune nekim nedostajućim podacima, pa oni da ga objave).
 • Vidljivost – članak može biti javan (svima vidljiv), privatan (samo vama vidljiv) i zaštićen lozinkom.

Napokon, moguće je odrediti i trenutak objavljivanja – odmah, ili određenog dana u naznačeno vreme.

S obzirom da je ideja sajta Staze i Bogaze stvaranje velike, svima slobodno dostupne baze trekova, davanje privatnog statusa ili štićenje lozinkom nije u skladu sa politikom sajta, tako da bismo vas molili da se uzdržite od takve prakse.

Možda vam posle ovako detaljnog uputstva stvar deluje komplikovanija nego što zaista jeste, ali naprotiv, samo vam puno mogućnosti stoji na raspolaganju. Počnite i videćete da je zapravo izuzetno jednostavno – eventualne greške je uvek naknadno moguće ispraviti, a i administratori će vam priskočiti u pomoć ukoliko ne budete mogli da se snađete. Ako imate dodatnih pitanja, uvek nam ih možete postaviti putem naše fejsbuk stranice https://www.facebook.com/StazeIBogaze.

Budite deo tima! 😀

 • avatar
  #1 postavio Dejan pre 3 godina

  Prava stvar , super sto postoji ovakvo mesto . Mora li se biti clan da bi se pisao clanak ?
  Pozdrav,Miki

 • avatar
  #2 postavio Buca pre 3 godina

  Pa, da bi se napisao članak ipak moraš da se registruješ. Bez toga to nije moguće. Procedura je veoma jednostavna, tako da čim to uradiš dobićeš mogućnost da postaviš i svoje članke.
  Puno pozdrava i unapred dobrodošao!
  SiB tim!

 • avatar
  #3 postavio inogoste pre 3 godina

  Pročitah sve ovo, i nije tako loše za razumeti

 • avatar
  #4 postavio Ivica pre 2 godina

  Pozdrav svima!
  Koristim Etrex30 s AdriaTopo kartom te sam snimio Track s WayPointima (križanja puteva, izvori i sl.):
  http://i1056.photobucket.com/albums/t367/Cro_Highlands/BaseCamp.jpg

  Na koji način ga mogu exportirati iz BaseCamp-a, a da Track „povuče“ i WayPointe? Slao sam Track mailom, ali je otišao „gol“ – bez itijednog WayPointa.

  Jeli nešto krivo radim?

  Srdačan pozdrav i hvala!
  Ivica

 • avatar
  #5 postavio Gandalf pre 2 godina

  Na primer tako što će se trek i tačke nalaziti u istoj listi u okviru BaseCamp baze, i onda treba uraditi export te liste u GPX format.

 • avatar
  #6 postavio Ivica pre 2 godina

  a sad sam skužio (kod mene je sve bilo natrpane nesortirano pod My Collections) – puno hvala!

 • avatar
  #7 postavio Jelena pre 3 meseci

  Kasno sam videla da ovo uopšte postoji da li je još uvek aktuelno?

 • avatar
  #8 postavio Gandalf pre 3 meseci

  Kako mislite da li je aktuelno? Šta konkretno?

 • avatar
  #9 postavio Gandalf pre 3 meseci

  Poštovana Jelena, da bih mogao da odgovorim na pitanje, moram prvo da ga razumem – na šta konkretno mislite da li je aktuelno? Mogućnost da se kao autor priključite postavljanjem nekog od vaših trekova u bazu?

  Ako je to u pitanju, naravno da je moguće. Jedino što smo ukinuli mogućnost samostalnog otvaranja autorskog naloga na sajtu, jer se pokazalo kao kontraproduktivno i realno besmisleno. Pojedinci otvaraju na stotne naloga sa kojih nikada nikakav sadržaj ne postave. Tako da sada naloge potencijalnim autorima otvaraju administratori sajta, kada steknu utisak da postoji stvarna namera da se da aktivan doprinos.

 • avatar
  Slika stopke

  *

  20 − 9 =

  Možete da koristite ove %s oznake: %s

  Uključena je moderacija komentara. Vašem komentaru može biti potrebno određeno vreme da se pojavi.

 • Comment Feed for this Post
Vrh stranice