Oblast: Suva planina

Suva planina (uključujući Mosor, Seličevicu i Babičku Goru).