Dužina: 36,5 km
Ukupni savladani uspon: 1502 m
Najniža tačka treka: 183 m
Najviša tačka treka: 925 m
Kondiciona težina: 4/10
Tehnička težina: 2/10
Broj izvora pitke vode najmanje 5, prolazi se nekoliko puta kroz sela gde se može uzeti voda

Visinski profil
ozrenski maraton
Start staze je u neposrednoj blizini manastira Sv. Nikola u blizini Petrova. Moguć je pristup i velikim autobusom, postoji mesto za parking. Smeštaj u konacima manastira ili privatnim vikendicama. Ovo je kratak prikaz staze Kraljica dužine 36,5 km. Na pojedinim deonicama su znaci upozorenja o neuklonjenim minskim poljima tako da se stalno treba držati markirane staze. Markacija je crveni trougao u belom krugu, staza je vrlo dobro obeležena i može se savladati bez forsiranja za desetak sati hodanja. Postoji nekoliko izvora vode te se i pri prolasku kroz sela može natočiti voda.