Oblast: Romanija i Ozren

Romanija i Ozren, planine istočno i severno od Sarajeva.