Koordinate – N 44° 19.948 E 021° 36.878
Nadmorska visina – 884 m
Kondiciona težina pristupa – 3/10
Tehnička težina pristupa – 6/10
Skrivenost – 2/10

Vranj (884 m) geokeš

Geokeš koji nije nimalo teško pronaći, a stizanje do njega, kao i prizori koje ćete tamo zateći predstavlja izuzetan ugođaj. Smešten je u cilindričnu metalnu kutiju sa natpisima i amblemima Freebiking, Garmin i PSD Železničar, koja je spuštena u pukotinu duboku oko pola metra u ravnoj steni na samom vrhu Vranja.

Postavljanje geokeša

Postavljanje geokeša

Geokeš na Vranju

Geokeš na Vranju

Širi plan stene i pukotine gde se nalazi geokeš

Širi plan stene i pukotine gde se nalazi geokeš

Ovaj geokeš nije teško pronaći kada se već nađete na vrhu Vranja, ali nije tako lako popeti se do gore, s obzirom da je Vranj jedan od stenovitijih i teže pristupačnih vrhova Homolja. Ipak, zahvaljujući centralnoj poziciji među zapadnim vrhovima Homoljskih planina i njegovim eksponiranim liticama, vidici koji se odozgo pružaju su fascinantni; kao na dlanu, pred vama je ogromna šuma Trest, preko puta je Štubej, zapadni susedi su Kobilja glava, Vrata, Veliki i Mali Sumorovac, a u daljini se naziru i Veliki i Mali Vukan i Ježevac. Na drugoj strani, nastavlja se greben Homoljskih planina vrhovima Pojana Tresnita, Kupinova Glava, Zdravča, Oman, a za vedrijih dana mogu se videti i kopovi iznad Majdanpeka, Veliki Krš, Crni vrh i Beljanica. Vranj je izvanredno mesto da se sagleda prostranstvo koje zahvataju Homoljske planine.

Panorama sa vrha Vranja

Panorama sa vrha Vranja

Pristup vrhu je moguć bilo sa severa ili sa juga. Sa severa, ide se kroz šumu Trest do ispod prevoja koji se nalazi tačno između dve celine kamene gromade Vranja. Ako stižete iz doline Vitovnice, pratite planinarsku markaciju koja prolazi pored Pajkinog izvora i većim delom prati šumski put koji izbija na greben između Velikog i Malog Vranja. Ako u šumu ulazite sa livada nadomak Malog Vranja, pratite stazu koja je većim delom obeležena manastirskim markacijama (krst) i u nekom trenutku ćete se spojiti sa planinarskom stazom koja stiže sa zapada – ostaje samo da savladate najjači deo strmine do samog vrha. Oprez u završnici, ima dosta kamenja koje se klati!

Pogled na Veliki Vranj sa livada ispod Malog (zgodno mesto da ostavite terensko vozilo)

Pogled na Veliki Vranj sa livada ispod Malog (zgodno mesto da ostavite terensko vozilo)

Na Vranj se može stići i s druge strane, preko pašnjaka i šumaraka na njegovoj blagoj, južnoj padini, bilo od makadamskog puta koji vodi od Osanice i prolazi ispod same stene istočno od Vranja, ili prateći njegov južni greben, lagano se penjući od Krepoljina (ovaj uspon, na kome se dinamično smenjuju pašnjaci i ljuti kamenjar, a sve vreme uz sjajne poglede, osobito je lep).

Završnica uspona na Vranj

Završnica uspona na Vranj

Ako pronađete ovaj geokeš, upišite pozdravnu poruku u bloku koji je ostavljen u kutijici geokeša, javite ovde komentarom, a prijavite nalaz i na zvaničnoj stranici ovog geokeša na Geocaching.com serveru.

Pogledajte foto album sa posete Vitovnici, šumi Trest, Hajdučkoj, Poganoj i Mijucića pećini i Vranju.