Dužina trase – 27 km

 

Ukupni uspon – 1060 m

 

Najniža tačka – 228 m

 

Najviša tačka – 877 m

 

Kondiciona težina – 5/10

 

Tehnička težina – 2/10

 

Izvori pitke vode – 1 poznat

Visinski profil
Pojana Tresnit_01052010

Još jedan veoma interesantan trek po čudesnim Homoljskim planinama. Pojana Tresnit je jedan od Homoljskih vrhova, visok je 877 m i do njega se stiže jednim od mnogobrojnih kolskih puteva kojim su protkane ove planine. Prvo je potrebno doći nekim prevozom do sela Bukovska odakle i počinje pešačenje. Do njega se dolazi kada se od Kučeva nastavi putem prema pećini Ceremošnja. Na otprilike 10-ak km od Kučeva, postoji oznaka skretanja i odatle ima još 3 km do Bukovske.

Putanja počinje odmah iz centra sela kolskim putem koji u početku vodi naniže u pravcu juga i nakon 1800 m se stiže do rečice Priod. Tu je potrebno preko improvizovanog mostića preći vodu i nastaviti uzbrdo takođe u pravcu juga ka Velikom brdu i malo dalje Jabukovom brdu.

Do njega treba preći još 4 km i sve vreme se put blago penje. Negde na pola puta od Prioda do Jabukovog brda se nalazi i taj jedan poznati izvor pitke vode.

Put prema vrhu ide dalje na jug i prolaze se brda: Zmjeur, Kraku Njalia i Kraku Grljej. Još 2600 m hoda uzbrdo i negde između Kraku Njalia i Grljej počinje lagano gubljenje u visini kako bi se prošla jaruga u kojoj izvire potok Valja Novokonj. Spuštanje je u dužini od 700 m i nakon toga opet počinje uspon koji konstantno vodi prema grebenu Pojana Tresnita. Najveći nagib je zadnjih 600 m do grebena. Odatle do samog vrha ima još 850 m hoda u pravcu jugoistoka i tu počinju fenomenalni vidici prema južnom Kučaju i Beljanici na jugu, a u pravcu severa prema Starici iznad Majdanpeka i još dalje ka severnom Kučaju i njegovim vrhovima!

Od vrha trek se nastavlja dalje takođe ka jugoistoku i posle 1500 m kod Rakine poljane se skreće u pravcu severa i nastavlja se do Kulma Mare. Tu se skreće nalevo i prati se kolski putić koji se lagano sužava i prelazi u usku pešačku stazu koja se na momente gubi. Usput se prolazi pored par pojata i nakon 2800 metara od Kulma Mare, stiže se do Strnjaka gde treba početi spuštanje prema potoku Valja Novokonj. Na spustu do potoka, staze praktično i nema, ali šuma nije gusta i nagib je sasvim podnošljiv, tako da se bez problema stiže do vode.

Odavde počinje i najlepši deo čitavog pešačenja stazicom pored potoka Valja Novokonj, koji se nastavlja na potok Valja Mika sve do spajanja sa Bukovskom rekom. Staza je prelepa, voda se sliva u malim kaskadama, povremeno se prelazi sa jedne strane na drugu, sve je u debeloj senci okolnih stabala, a pred sam kraj se stvara fenomenalna klisura sa većim kaskadama i vodopadima. Moguće je ovaj put do Bukovske reke preći i grebenskim kolskim putem, ali jedinstveni doživljaj koji pružaju ove rečice se nikako ne sme zaobići. Od spusta sa Strnjaka do spajanja sa Bukovskom rekom je potrebno preći oko 5 km kroz ove kanjone koji vode u pravcu severa.

Na mestu gde počinje Bukovska reka, već postoji i makadamski put kojim treba ići sledećih 5 km i kojim se stiže do startne tačke u selu Bukovska. Ovo je u principu i najdosadniji deo jer se spuštajući se niz ove kanjone dosta izgubilo na visini i potrebno je popeti se ne baš toliko atraktivnim putem na brdo Kraku Lung i odatle grebenom do Bukovske. Najbolje bi bilo da se ovaj treking i završi tu u kotlini Bukovske reke uz pomoć nekog organizovanog prevoza natrag.

Iako ovo nisu neke visoke planine, zbog dužine pešačenja i zbog stalnog gubljenja i dobijanja visine, ipak je potrebno imati dobru kondiciju kako bi se bez problema prešla čitava ova staza. Moguća su razna skraćivanja prečenjem između dva grebena koji okružuju kotlinu Bukovske reke i ostalih vodenih tokova, ali se onda ostaje uskraćenim za vidike sa vrha, a takođe i za prolaz kroz prelepi kanjon koji je sakriven od svih pogleda, ali kada se jednom nađe onda je teško odvojiti se od njega.

Detaljnija priča i fotografije mogu da se pogledaju na sledećem linku:

Pojana Tresnit