Oblast: Golija i Čemerno

Područje planina Radočelo, Golije i Čemernog, u koje uključujemo i Troglav na krajnjem severu.