Lisine – Beljanička reka – Busovata – Beljanica – Raškova livada (48 km, bic)