Maganik (CG), Međeđi vrh 2139 m (prilaz sa zap.strane u let.uslovima)