Maganik (CG) – Medjedji vrh 2139 (Zimski uspon sa ist. strane)