Pogled sa grebena Mandina plana na Blidinjsko jezero