Vršačke pl.: Slavišina kafana – Lisičja glava – Gudurički vrh (29,3 km)