TARA Kadinjača – vrh Velika Stijena – Solotnik – Kaluđerske Bare – Tarabići (26 km)