Vinatovača – Straža – Buk – Kraku Ursuli (43 km, bic)