Kondicioni trening Tuzla – Lukavac – Jezero Modrac

  • Dužina: 48 km
  • Najniža tačka treka: 174 m
  • Najviša tačka treka: 267 m
  • Kondiciona težina: 3/10
  • Tehnička težina: 1/10
  • Broj izvora pitke vode: 4

U moje pripreme za planinarenje spada i kondicioni trening biciklom.
Ovaj put je to staza kroz grad Tuzlu, starim putem do petlje Šićki brod,
nastavak opet starim putem za Lukavac zatim dionica kroz grad Lukavac i
do jezera Modrac.

I na kraju sve to ali u obrnutom redoslijedu.

Visinski profil
tuzla-modrac

U sredini bio je jedan detour prema vidikovcu na jezero na lokaciji
površinski kop Šićki brod.