Dužina trase – 19 km

Ukupni uspon – 900 m

Najniža tačka – 1280 m

Najviša tačka – 2000 m

Kondiciona težina – 3/10

Tehnička težina –  1/10

Izvori pitke vode – 2 poznata

Visinski profil
Paljevine-Troglava_09082008

Start je kod lokacije Paljevine 8 km od Kolašina na putu prema ski centru Jezerine. Staza počinje od Paljevinske reke i šumski put prvo kreće lagano uzbrdo u pravcu severozapada. Pređe se oko 1,4 km u tom smeru pa staza onda skreće ka severoistoku. Nakon 2,4 km se stiže do Katuna Potoci. Katun je naseljen i verovatno da postoji neki izvor vode u blizini. Odavde se put nastavlja u istom smeru prema Katunu Slađevac koji je udaljen oko 3,5 km. Negde na pola puta bi trebalo da postoji odvajanje na desno prema grebenu Kordelja, ali pošto je veoma teško uočljivo sa puta mi smo ga prošli i stigli do Slađevca pa smo odatle strmom kosom izašli na greben. Tu više nema problema, sve je ravno, i uprkos tome što nema nikakve markacije postoje stazice koje vas vode prema glavnim planinskim putevima. Preko grebena se prelazi nekih 2,4 km i onda se dolazi do raskrsnice koja na levo vodi prema Svatovskom groblju, Šiškom jezeru i dalje do Biogradskog jezera, pravo prema Troglavi, Zekovoj glavi, Pešića jezeru, Crnoj glavi (najviši vrh Bjelasice 2139 m.) i dalje do Ursulovačkog jezera, a na desno prema obližnjem Katunu Vranjak i dalje do ski centra Jezerine.

Krenuli smo ka Troglavi i Zekovoj glavi, ali su nas veoma gusti oblaci i grmljavina naterali da ipak odustanemo od te namere i skrenemo prema Katunu Vranjak. To je u stvari „Eko katun“ i tu se može odmoriti i dopuniti zalihe vode sa obližnjeg kaptiranog izvora. Odatle se put nastavlja kolskim putem naniže prema ski centru do koga je potrebno preći još oko 3,5 km. Poželjno je često prečenje puta jer nema potrebe za striktnim držanjem pravca. Od ski centra Jezerine do polazišne tačke je potrebno preći još 2,5 km asfaltnim putem.

Ovo je veoma lagani i lepi treking pogotovu u letnjim mesecima kada smo i bili tamo. Do grebena Kordelja prolazi se kroz guste šume, na grebenu je trava i mnogobrojni žbunovi bogati borovnicama a posle toga se nastavlja putevima sa kojih se pružaju fantastični vidici prema Komovima na jugu, Sinjajevini na zapadu i ostalim okolnim planinama.

Slika na žalost nemam, ali se uvek na internetu može pronaći svaki deo ove lepe planine.