Kamena gora (Guvništa-stari bor-vidikovac) 14,7 km