Oblast: Kamena Gora, Pobijenik

Kamena Gora, Pobijenik, Bič planina (područje zapadno od Lima, uz granicu Crne Gore).