DusanKG vodic 212

Dušan Petković, član PD „Žeželj“ – Kragujevac.
Vodič izleta i pohoda MB 212