Gledićka transverzala: Bajčetina – Dulenski Crni Vrh – Orlovica – Adžine Livade (17 km)