JAVOR Pećina kod Vlasenice – Igrište – Podkozlovača – Pjenovac (15 km)