JADOVNIK Aljinovići – Karaula – vrh Katunić – G. Goračiće – Aljinovići (17 km)