MOJAN I PLANINICA Jošanica (Konjuhe) – Katun Mojanska reka (5,5 km)