Gornja Mutnica-Buljane-Crni vrh-Gornja Mutnica (26 km,bic)