Tara: Krnja Jela – Ljuto polje – Miloševac – vrhZborišta – Gavran – Krnja Jela (19 km)