Fruška gora : Irig-Novo Hopovo-Staro Hopovo-Grgeteg-Iriški venac (21 km)