Gornje Podunavlje, monoštorski rit (dva treka:jug i sever)