Beljanički Buk – Krivulja – Beljanica – Lisine (21 km)