Oznaka: canyoning

Prolazak kroz kanjone koji podrazumeva i prolazak kroz vodu.