Beše ovo jednog oktobra, kada je Vitu Bukvu pokrio prvi sneg :-)