Oblast: Tara i Zlatibor

Područje planina Tare i Zlatibora, uključujući i Murtenicu i prostor sve do Požege na sever.