Oblast: Radan planina

Radan planina, uključujući i Sokolovicu, Vidojevicu i Pasjaču (područje južno od Prokuplja).