Oblast: Severna Dalmacija

Područje severne Dalmacije (uključujući Liku, Gorski Kotar i Istru).