Oblast: Severna Crna Gora

Područje Durmitora, Sinjajevine, Ljubišnje, Lole, Moračkih planina, Bioča, Njegoša, Vojnika, Maganika, Prekornice