jugovic

Из Ваљева.
Воли планине и када год може иде тамо.