Paljike-Divič-Hajdučki grob-Vran-Bijela glava-hajdučki grob-Divič-Paljike, Vran