BOR PLANINA Gusinje – Kolenovići – vrh Ćemena – vrh Bor (9 km)