STUDENA PLANINA Brezna – Krčanik – vrh Kavgalija (8 km)