BOBIJA G. Orovica – rudnik barita – vrh Tornička Boboja – Savkovići – G. Orovica (21 km)