KOSANICA Ekokamp ,,Drno brdo,, – Kričačko polje – Crni vrh– Ekokamp ,,Drno brdo,, (16 km)