KOSANICA Ekokamp ,,Drno brdo,, – vrh Mrčevac – Zeleno borje – Ekokamp ,,Drno brdo,, (11 km)