RADOČELO Milići – vrh Krivača – Borkovo – Slatina (18 km)3