Tušila – Crveni kuk 1733 nmv – Glatko 1791 nmv, Visočica (BiH)