Fojnica – Matorac 1937 mnv – Poljana, Vranica (BiH)