Novi Sad – Bukovac – Tv toranj – Venac – Vrdnik – Rakovac – Novi Sad – 52 km