JELOVA GORA Kadinjača – Jelova Gora – Užice (19,5 km)