Zaovinski triptih – na tri strane Tare od Zaovina (80+52+48 km, bic)